Bible21Koloským1,28

Koloským 1:28

Jeho káže­me: ve vší moud­rosti na­po­míná­me a učí­me každého člověka, abychom každého člověka přive­dli k doko­na­losti v Kri­stu.


Verš v kontexte

27 Jim, a to i mezi po­ha­ny, se Bůh roz­ho­dl svěřit bo­hatství to­ho­to slavného tajem­ství: Kri­stus je ve vás! Ta na­děje slávy! 28 Jeho káže­me: ve vší moud­rosti na­po­míná­me a učí­me každého člověka, abychom každého člověka přive­dli k doko­na­losti v Kri­stu. 29 To je to, oč usi­lu­ji a bo­ju­ji veške­rou si­lou, kte­rou on ve mně mo­cně působí.

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 ktorého my zves­tujeme upravujúc každého človeka k roz­um­nos­ti a učiac každého človeka vo všet­kej múd­ros­ti, aby sme pred­stavili každého človeka do­konalého v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

28 Jeho zves­tujeme my, na­pomíname a učíme každého človeka vo všet­kej múd­ros­ti, aby sme každého človeka učinili do­konalým v Kris­tovi.

Ekumenický

28 Jeho ohlasujeme, keď vo všet­kej múd­ros­ti na­pomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka pred­vied­li pred Boha ako do­konalého v Kristovi.

Bible21

28 Jeho káže­me: ve vší moud­rosti na­po­míná­me a učí­me každého člověka, abychom každého člověka přive­dli k doko­na­losti v Kri­stu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček