Bible21Koloským1,27

Koloským 1:27

Jim, a to i mezi po­ha­ny, se Bůh roz­ho­dl svěřit bo­hatství to­ho­to slavného tajem­ství: Kri­stus je ve vás! Ta na­děje slávy!


Verš v kontexte

26 Toto tajem­ství bylo po věky a poko­lení skryté, nyní však bylo zje­veno jeho svatým. 27 Jim, a to i mezi po­ha­ny, se Bůh roz­ho­dl svěřit bo­hatství to­ho­to slavného tajem­ství: Kri­stus je ve vás! Ta na­děje slávy! 28 Jeho káže­me: ve vší moud­rosti na­po­míná­me a učí­me každého člověka, abychom každého člověka přive­dli k doko­na­losti v Kri­stu.

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 ktorým Bôh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohat­stvo slávy toho tajom­stva medzi po­han­mi, ktorým je Kris­tus vo vás, nádeja slávy,

Evanjelický

27 ktorým chcel Boh dať po­znať, aké je bohat­stvo slávy toh­to tajom­stva medzi po­han­mi. A tým­to je Kris­tus vo vás, nádej slávy.

Ekumenický

27 Im chcel Boh dať po­znať, aké je bohat­stvo slávy toh­to tajom­stva medzi po­han­mi. Ním je Kris­tus vo vás — nádej slávy.

Bible21

27 Jim, a to i mezi po­ha­ny, se Bůh roz­ho­dl svěřit bo­hatství to­ho­to slavného tajem­ství: Kri­stus je ve vás! Ta na­děje slávy!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček