Bible21Koloským1,15

Koloským 1:15

On je ob­raz ne­vi­di­telného Boha, prvorozený vše­ho stvoření.


Verš v kontexte

14 v němž se nám do­stalo vy­kou­pení, to­tiž odpuštění hříchů. 15 On je ob­raz ne­vi­di­telného Boha, prvorozený vše­ho stvoření. 16 Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím – to, co se vi­dí i co se nevidí, trůny i pan­ství, vlá­dy i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 ktorý je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvoren­stva;

Evanjelický

15 On je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený pred všet­kým stvorením,

Ekumenický

15 On je ob­raz ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvorenia.

Bible21

15 On je ob­raz ne­vi­di­telného Boha, prvorozený vše­ho stvoření.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček