Bible21Kazatel8,3

Kazatel 8:3

Ne­opouštěj ho ukvapeně, ne­připo­juj se ke vzpouře – vž­dyť může uči­nit, co si za­mane!


Verš v kontexte

2 Já ale říkám: Králov­ské roz­ka­zy do­držuj s ohle­dem na Boží přísahu. 3 Ne­opouštěj ho ukvapeně, ne­připo­juj se ke vzpouře – vž­dyť může uči­nit, co si za­mane! 4 Za králov­ským slovem je jeho moc. Kdo se ho ze­ptá: Co to pro­vádíš?

späť na Kazatel, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 Ne­ponáhľaj sa odísť zp­red jeho tvári ani nestoj v zlej veci, lebo učiní všet­ko, čo chce;

Evanjelický

3 sa ne­prenáh­li; odíď spred neho, nezas­távaj sa zlej veci, lebo vy­koná všet­ko, čo chce.

Ekumenický

3 Ne­ponáhľaj sa odísť spred jeho tváre, ne­prihováraj sa v zlej veci, lebo všet­ko, čo chce, urobí.

Bible21

3 Ne­opouštěj ho ukvapeně, ne­připo­juj se ke vzpouře – vž­dyť může uči­nit, co si za­mane!

Bible21Kazatel8,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček