Bible21Kazatel8,1

Kazatel 8:1

Kdo se může po­měřovat s moudrým, kdo umí vy­ložit každou věc? Moudrost člověku roz­jasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy ob­měkčí.


Verš v kontexte

1 Kdo se může po­měřovat s moudrým, kdo umí vy­ložit každou věc? Moudrost člověku roz­jasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy ob­měkčí. 2 Já ale říkám: Králov­ské roz­ka­zy do­držuj s ohle­dem na Boží přísahu. 3 Ne­opouštěj ho ukvapeně, ne­připo­juj se ke vzpouře – vž­dyť může uči­nit, co si za­mane!

späť na Kazatel, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 Kto je ako múd­ry, a kto zná vý­klad veci? Múd­rosť človeka os­vecuje jeho tvár, a tvrdo­sť jeho tvári sa mení.

Evanjelický

1 Kto je ako múd­ry a kto chápe výz­nam vecí? Múd­rosť roz­jasňuje tvár človeka a zjem­ní tvrdo­sť jeho rysov.

Ekumenický

1 Kto je ako múd­ry a kto po­zná výz­nam vecí? Múd­rosť roz­jasňuje človeku tvár, ale tvrdo­sť jeho tvár mení.

Bible21

1 Kdo se může po­měřovat s moudrým, kdo umí vy­ložit každou věc? Moudrost člověku roz­jasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy ob­měkčí.

Bible21Kazatel8,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček