Bible21Kazatel12,2

Kazatel 12:2

Dřív než ti slun­ce zhasnet­ak jako svět­lo měsíce a hvěz­da než se ob­lo­ha znovu­temný­mi mra­ky za­táh­ne.


Verš v kontexte

1 Pa­ma­tuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než při­jdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád! 2 Dřív než ti slun­ce zhasnet­ak jako svět­lo měsíce a hvěz­da než se ob­lo­ha znovu­temný­mi mra­ky za­táh­ne. 3 Strážcové domu se teh­dy rozechvějí, udatní mužové se přikrčí, prořídnou řa­dy těch, jež v mlýnku mlely, ty, jež vy­hlíže­ly z oken, se do tmy po­noří.

späť na Kazatel, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 kým sa nezat­mie sln­ko i svet­lo i mesiac i hviez­dy, a kým sa nenavrátia hus­té oblaky po daždi,

Evanjelický

2 Skôr, ako sa za­tmie sln­ko a svet­lo, mesiac a hviez­dy, a ob­laky sa vrátia po daždi;

Ekumenický

2 Skôr než sa za­tmie sln­ko, svet­lo, mesiac a hviez­dy a ob­laky sa vrátia po daždi,

Bible21

2 Dřív než ti slun­ce zhasnet­ak jako svět­lo měsíce a hvěz­da než se ob­lo­ha znovu­temný­mi mra­ky za­táh­ne.

Bible21Kazatel12,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček