Bible21Kazatel12,13

Kazatel 12:13

Zde je sou­hrn vše­ho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bo­hem a plň jeho přikázání – vž­dyť to je pro člověka vším.


Verš v kontexte

12 Coko­li je navíc, toho se va­ruj, synu. Píše se to­lik knih, že to ne­be­re kon­ce, a pří­lišné bádání člověka unaví. 13 Zde je sou­hrn vše­ho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bo­hem a plň jeho přikázání – vž­dyť to je pro člověka vším. 14 Bůh bude sou­dit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dob­ré ane­bo zlé.

späť na Kazatel, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 Suma všet­kého toho, čo si počul: Boj sa Boha a os­tríhaj jeho pri­kázania, lebo to je povin­nosťou každého človeka,

Evanjelický

13 Na záver všet­kých rečí počuj: Boha sa boj a Jeho pri­kázania za­chovávaj, lebo to je po­vin­nosť každého človeka.

Ekumenický

13 Slovo na záver všet­kého, čo si počul: Boha sa boj a jeho pri­kázania za­chovávaj, lebo toto je po­vin­nosť každého človeka!

Bible21

13 Zde je sou­hrn vše­ho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bo­hem a plň jeho přikázání – vž­dyť to je pro člověka vším.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček