Bible21Kazatel12,12

Kazatel 12:12

Coko­li je navíc, toho se va­ruj, synu. Píše se to­lik knih, že to ne­be­re kon­ce, a pří­lišné bádání člověka unaví.


Verš v kontexte

11 Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hře­by za­tlu­čené – všech­ny po­cházejí od téhož Pastýře. 12 Coko­li je navíc, toho se va­ruj, synu. Píše se to­lik knih, že to ne­be­re kon­ce, a pří­lišné bádání člověka unaví. 13 Zde je sou­hrn vše­ho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bo­hem a plň jeho přikázání – vž­dyť to je pro člověka vším.

späť na Kazatel, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 A nad to viac, môj synu, daj sa po­učiť! Robeniu kníh nieto nijakého kon­ca, a mnoho čítať je zomd­lením tela.

Evanjelický

12 Os­tat­ne, syn môj, daj sa vy­stríhať: Tvorenie mnohých kníh ne­má kon­ca a mnoho učenia unavuje telo.

Ekumenický

12 Ok­rem tých­to vecí, syn môj, maj sa na po­zore! Písaniu kníh nieto kon­ca-kraja a mnohé pre­mýšľanie unavuje telo.

Bible21

12 Coko­li je navíc, toho se va­ruj, synu. Píše se to­lik knih, že to ne­be­re kon­ce, a pří­lišné bádání člověka unaví.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček