Bible21Kazatel11,8

Kazatel 11:8

Jakko­li dlouho člověk ži­je, ze všech těch let ať se ra­duje – ať ale při­tom pa­ma­tuje, ko­lik jej čeká dnů v temno­tě. Vše, co při­jde, je zmar.


Verš v kontexte

7 Jak sladké je svět­lo; vi­dět slun­ce je tak příjemné! 8 Jakko­li dlouho člověk ži­je, ze všech těch let ať se ra­duje – ať ale při­tom pa­ma­tuje, ko­lik jej čeká dnů v temno­tě. Vše, co při­jde, je zmar. 9 Ra­duj se, mladíku, ze svého mládí; ze srd­ce ve­sel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam tě vede tvé vlastní srdce, za tím, co vi­díš svý­ma očima. Buď si však vědom, že s tím­to všímpřed Božím sou­dem bu­deš stát.

späť na Kazatel, 11

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo keby aj mnoho rokov žil človek, nech sa raduje v nich vo všet­kých a nech pamätá na dni tem­nos­ti, lebo ich bude mnoho. Všet­ko, čo prišlo, je már­nosť.

Evanjelický

8 Keby nie­kto žil aj mnoho rokov, nech sa zo všet­kých raduje, ale nech pamätá na dni tem­nos­ti, lebo ich bude mnoho. Všet­ko, čo príde, je már­nosť.

Ekumenický

8 Ak bude žiť človek mnoho rokov, počas všet­kých nech sa raduje; nech pamätá na dni tem­nos­ti, lebo tých bude veľa. Všet­ko, čo príde, je már­nosť.

Bible21

8 Jakko­li dlouho člověk ži­je, ze všech těch let ať se ra­duje – ať ale při­tom pa­ma­tuje, ko­lik jej čeká dnů v temno­tě. Vše, co při­jde, je zmar.

Bible21Kazatel11,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček