Bible21Juda1,19

Juda 1:19

To jsou ti roz­vraceči, těles­ní li­dé bez Du­cha.


Verš v kontexte

18 Řek­li vám, že v po­sledních ča­sech se vy­s­kytnou po­směvači ve­dení svý­mi bezbožný­mi chout­ka­mi. 19 To jsou ti roz­vraceči, těles­ní li­dé bez Du­cha. 20 Ale vy, mi­lovaní, bu­duj­te svůj život na své nej­svatější víře, mod­lete se v Du­chu svatém,

späť na Juda, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 To sú tí, ktorí sa od­deľujú, teles­ní, ne­majúci ducha.

Evanjelický

19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, ľudia teles­ní, ktorí ne­majú ducha.

Ekumenický

19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, teles­ní ľudia, čo ne­majú Ducha.

Bible21

19 To jsou ti roz­vraceči, těles­ní li­dé bez Du­cha.

Bible21Juda1,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček