Bible21Juda1,15

Juda 1:15

aby sou­dil všech­ny li­dia každého usvědčilze všech je­jich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvů­li všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci pro­ti ně­mu mluvili.“


Verš v kontexte

14 V sedmé gene­raci od Ada­ma o nich pro­ro­koval Enoch, když řekl: „Hle, Pán při­cházís ne­sčí­s­lný­mi tisíci svých svatých, 15 aby sou­dil všech­ny li­dia každého usvědčilze všech je­jich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvů­li všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci pro­ti ně­mu mluvili.“ 16 To jsou ti re­ptáci a ne­spoko­jen­ci ve­dení vlastní­mi chout­ka­mi, ho­nosní mluv­kové, zis­kuchtiví pochle­bovači!

späť na Juda, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 učiniť súd proti všet­kým a náležite skárať všet­kých ich bez­božníkov pre všet­ky skut­ky ich bez­božnos­ti, ktorými páchali bez­božnosť, a pre všet­ky tvr­dé reči spupné, ktoré hovorili proti ne­mu, hriešnici, bez­božní.

Evanjelický

15 aby vy­konal súd nad všet­kými a skáral všet­kých bez­božných pre všet­ky ich bez­božné skut­ky, ktorými páchali bez­božnosť, i pre všet­ky urážlivé reči, ktoré hovorili bez­božní hriešnici proti Ne­mu.

Ekumenický

15 aby vy­konal súd nad všet­kými a usvedčil všet­kých ľudí zo všet­kých ich bez­božných skut­kov, ktorými páchali bez­božnosť, a zo všet­kých urážlivých rečí, ktoré bez­božní hriešnici vy­slovili proti ne­mu.

Bible21

15 aby sou­dil všech­ny li­dia každého usvědčilze všech je­jich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a kvů­li všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci pro­ti ně­mu mluvili.“

Bible21Juda1,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček