Bible21Jozue5,8

Jozue 5:8

Když pak byli všich­ni v ce­lém národě obřezáni, zůsta­li na místě v tá­boře, dokud se ne­zo­tavi­li.


Verš v kontexte

7 Místo nich po­stavil je­jich sy­ny. Ty Jo­zue obřezal, poněvadž byli ne­obřezaní – cestou je to­tiž nikdo ne­obřezával. 8 Když pak byli všich­ni v ce­lém národě obřezáni, zůsta­li na místě v tá­boře, dokud se ne­zo­tavi­li. 9 Hos­po­din teh­dy Jo­zuovi ře­kl: „Dnešního dne jsem z vás od­va­lil egyptskou pohanu.“ A tak se to místo až dodnes jmenuje Gilgal, Od­valení.

späť na Jozue, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 A stalo sa, keď už bol ob­rezaný celý národ, všetci, že zo­stali každý na svojom mies­te v tábore, do­kiaľ sa ne­vyhojili.

Evanjelický

8 Keď už bol celý ľud ob­rezaný, zo­stali na mies­te v tábore, kým sa ne­u­zdravili.

Ekumenický

8 Keď už bol všetok ľud ob­rezaný, zo­stali v tábore, kým sa im rana nezahojila.

Bible21

8 Když pak byli všich­ni v ce­lém národě obřezáni, zůsta­li na místě v tá­boře, dokud se ne­zo­tavi­li.

Bible21Jozue5,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček