Bible21Jozue4,4

Jozue 4:4

Jo­zue tedy po­vo­lal dvanáct mužů, které us­tanovil ze synů Iz­rae­le, po jednom z každého kmene,


Verš v kontexte

3 a přikaž­te jim: ‚Od­tud, zpro­střed Jordánu, kde stály ne­po­hnutě nohy kněží, vy­nes­te dvanáct ka­menů, vez­mě­te je s se­bou a slož­te je v tá­boře, kde se dnes v noci uložíte.‘“ 4 Jo­zue tedy po­vo­lal dvanáct mužů, které us­tanovil ze synů Iz­rae­le, po jednom z každého kmene, 5 a ře­kl jim: „Jdě­te do­prostřed Jordánu před Tru­hlu Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha. Každý si zvedne na ra­meno je­den ká­men, pod­le poč­tu iz­rael­ských kmenů,

späť na Jozue, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 Vtedy za­volal Jozua dvanás­tich mužov, ktorých bol ustanovil nato zo synov Iz­raelových, z každého po­kolenia jed­ného muža,

Evanjelický

4 Po­tom Józua za­volal dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Iz­rael­cov, z každého kmeňa po jed­nom.

Ekumenický

4 Po­tom Jozua za­volal dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Iz­raelitov, z každého kmeňa po jed­nom,

Bible21

4 Jo­zue tedy po­vo­lal dvanáct mužů, které us­tanovil ze synů Iz­rae­le, po jednom z každého kmene,

Bible21Jozue4,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček