Bible21Jozue4,13

Jozue 4:13

Na čtyřicet tisíc vy­z­bro­jených bo­jovníků přešlo před Hos­po­di­nem na je­ri­šské pláně, aby sve­dli boj.


Verš v kontexte

12 V če­le synů Iz­rae­le přeš­li v bo­jovém šiku synové Ru­benovi, synové Gádovi a po­lovi­na kmene Mana­se­sova, jak jim přikázal Mo­jžíš. 13 Na čtyřicet tisíc vy­z­bro­jených bo­jovníků přešlo před Hos­po­di­nem na je­ri­šské pláně, aby sve­dli boj. 14 Toho dne Hos­po­din v očích ce­lého Iz­rae­le do­dal Jo­zuovi na vážnosti, takže ho mě­li v úctě, jako mě­li v úctě Mo­jžíše po ce­lý jeho život.

späť na Jozue, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 bolo ich okolo štyrid­sať tisíc, ozb­rojených do vojny, a prešli pred Hos­podinom do boja na roviny Jericha.

Evanjelický

13 Asi štyrid­saťtisíc ozb­rojen­cov tiah­lo pred Hos­podinom do boja na stráne jerišs­ké.

Ekumenický

13 Asi štyrid­saťtisíc ozb­rojen­cov tiah­lo pred Hos­podinom do boja na jerišs­ké stráne.

Bible21

13 Na čtyřicet tisíc vy­z­bro­jených bo­jovníků přešlo před Hos­po­di­nem na je­ri­šské pláně, aby sve­dli boj.

Bible21Jozue4,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček