Bible21Jozue4,1

Jozue 4:1

Když pak ce­lý národ pře­kročil Jordán, Hos­po­din pro­mlu­vil k Jo­zuovi:


Verš v kontexte

1 Když pak ce­lý národ pře­kročil Jordán, Hos­po­din pro­mlu­vil k Jo­zuovi: 2 „Vyber­te si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, 3 a přikaž­te jim: ‚Od­tud, zpro­střed Jordánu, kde stály ne­po­hnutě nohy kněží, vy­nes­te dvanáct ka­menů, vez­mě­te je s se­bou a slož­te je v tá­boře, kde se dnes v noci uložíte.‘“

späť na Jozue, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa, keď už bol prešiel celý národ cez Jor­dán, že riekol Hos­podin Jozu­ovi po­vediac:

Evanjelický

1 Keď všetok ľud prešiel cez Jor­dán, Hos­podin riekol Józu­ovi:

Ekumenický

1 Keď všetok ľud prešiel cez Jor­dán, Hos­podin po­vedal Jozu­ovi:

Bible21

1 Když pak ce­lý národ pře­kročil Jordán, Hos­po­din pro­mlu­vil k Jo­zuovi:

Bible21Jozue4,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček