Bible21Jozue3,6

Jozue 3:6

Po­tom ře­kl kněžím: „Vez­mě­te Tru­hlu smlou­vy a jdě­te před lidem.“ Vza­li tedy Tru­hlu smlou­vy a šli před li­dem.


Verš v kontexte

5 Jo­zue lidu ře­kl: „Po­svěť­te se, ne­boť zít­ra mezi vá­mi Hos­po­din učiní po­divuhodné věci.“ 6 Po­tom ře­kl kněžím: „Vez­mě­te Tru­hlu smlou­vy a jdě­te před lidem.“ Vza­li tedy Tru­hlu smlou­vy a šli před li­dem. 7 Hos­po­din teh­dy ře­kl Jo­zuovi: „Dnešního dne ti za­čnu v očích ce­lého Iz­rae­le do­dávat na vážnosti, aby vědě­li, že jako jsem býval s Mo­jžíšem, budu i s te­bou.

späť na Jozue, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 A Jozua po­vedal kňazom: Vez­mite truh­lu sm­luvy a iďte pred ľudom. A tak vzali truh­lu sm­luvy a išli pred ľudom.

Evanjelický

6 Po­tom Józua po­vedal kňazom: Zo­dvih­nite truh­lu zmluvy a prej­dite pop­red ľud. Oni zo­dvih­li truh­lu zmluvy a kráčali pred ľudom.

Ekumenický

6 Jozua po­vedal kňazom: Zdvih­nite ar­chu zmluvy a prej­dite pop­red ľud. Zo­dvih­li teda ar­chu zmluvy a kráčali pred ľudom.

Bible21

6 Po­tom ře­kl kněžím: „Vez­mě­te Tru­hlu smlou­vy a jdě­te před lidem.“ Vza­li tedy Tru­hlu smlou­vy a šli před li­dem.

Bible21Jozue3,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček