Bible21Jozue24,8

Jozue 24:8

jsem vás přive­dl do země Emo­rej­ců, byd­lících v Za­jordání. Bo­jova­li s vá­mi, ale vy­dal jsem je do vašich ru­kou; ob­sa­di­li jste je­jich zem a já jsem je před vá­mi vy­hla­dil.


Verš v kontexte

7 Teh­dy jste vo­la­li k Hos­po­di­nu a on mezi vás a Egypťa­ny po­ložil temno­tu, přihnal na ně moře a za­topil je. Na vlastní oči jste vi­dě­li, co jsem vy­ko­nal v Egyptě. Po dlouhé době, kte­rou jste strávi­li na pouš­ti, 8 jsem vás přive­dl do země Emo­rej­ců, byd­lících v Za­jordání. Bo­jova­li s vá­mi, ale vy­dal jsem je do vašich ru­kou; ob­sa­di­li jste je­jich zem a já jsem je před vá­mi vy­hla­dil. 9 Po­tom po­vstal moáb­ský král Balák, syn Ciporův, a bo­joval s Iz­rae­lem: Po­slal po­zvání Balaá­movi, synu Be­o­rovu, aby vás pro­klínal.

späť na Jozue, 24

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­tom som vás do­viedol do zeme Amoreja, ktorý býval za Jor­dánom, a bojovali s vami, ale som ich vydal do vašej ruky, a zau­jali ste ich zem do dedičs­tva, a vy­hladil som ich zp­red vašej tvári.

Evanjelický

8 Vo­viedol som vás do krajiny Amorej­cov, ktorí bývali za Jor­dánom; keď bojovali proti vám, vy­dal som vám ich do rúk, za­brali ste ich krajinu a ja som ich vy­hubil pred vami.

Ekumenický

8 Uviedol som vás do krajiny Amorejčanov za Jor­dánom. Keď bojovali proti vám, vy­dal som vám ich do rúk. Ob­sadili ste ich krajinu a ja som ich vy­hubil pred vami.

Bible21

8 jsem vás přive­dl do země Emo­rej­ců, byd­lících v Za­jordání. Bo­jova­li s vá­mi, ale vy­dal jsem je do vašich ru­kou; ob­sa­di­li jste je­jich zem a já jsem je před vá­mi vy­hla­dil.

Bible21Jozue24,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček