Bible21Jozue23,13

Jozue 23:13

po­tom věz­te, že Hos­po­din, váš Bůh, teh­dy před vá­mi přestane ony náro­dy vy­hánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na vašich bo­cích a trním v očích, dokud ne­vy­mřete z této krásné země, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dal.


Verš v kontexte

12 Pokud se ale od­vrátí­te a spo­jí­te se ze zbytkem národů, které zůstávají mezi vá­mi, a bu­dete se s nimi příznit, mí­sit se s nimi a oni s vá­mi, 13 po­tom věz­te, že Hos­po­din, váš Bůh, teh­dy před vá­mi přestane ony náro­dy vy­hánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na vašich bo­cích a trním v očích, dokud ne­vy­mřete z této krásné země, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dal. 14 Hle, já dnes od­cházím, tak jako všich­ni li­dé. Věz­te tedy ce­lým srd­cem i duší, že ze všech těch dob­rých slov, která vám ře­kl Hos­po­din, váš Bůh, ani je­diné ne­se­lhalo. Všech­na se vám splni­la – ne­se­lhalo ani je­diné z těch slov.

späť na Jozue, 23

Príbuzné preklady Roháček

13 vtedy vedz­te is­tot­ne, že Hos­podin, váš Bôh, ne­vyženie viacej tých národov zp­red vašej tvári, ale vám budú smečkou a pas­cou a bičom na vaše boky a tŕňami vo vašich očiach, do­kiaľ nezahyniete s po­vr­chu tej­to dob­rej a krás­nej zeme, ktorú vám dal Hos­podin, váš Bôh.

Evanjelický

13 tak vedz­te, že Hos­podin, váš Boh, už ne­vyženie tieto národy spred vás, ale budú pre vás pas­cou a osíd­lom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vy­kynožení z tej­to krás­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

13 vedz­te, že Hos­podin, váš Boh, už tieto národy ne­vyženie spred vás, ale budú vám pas­cou, osíd­lom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vy­kynožení z tejto dob­rej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh.

Bible21

13 po­tom věz­te, že Hos­po­din, váš Bůh, teh­dy před vá­mi přestane ony náro­dy vy­hánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na vašich bo­cích a trním v očích, dokud ne­vy­mřete z této krásné země, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dal.

Bible21Jozue23,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček