Bible21Jozue19,9

Jozue 19:9

Synové Ši­me­o­novi do­sta­li dě­dictví z Ju­dova podílu, pro­tože území Ju­dových synů pro ně bylo pří­liš velké. Synové Ši­me­o­novi pro­to ob­drže­li dě­dictví uvni­tř je­jich území.


Verš v kontexte

8 a také všech­ny osa­dy oko­lo těch­to měst až po Baalat-beer a Ra­mat-negev. To je dě­dictví poko­lení Ši­me­on pro je­jich ro­dy. 9 Synové Ši­me­o­novi do­sta­li dě­dictví z Ju­dova podílu, pro­tože území Ju­dových synů pro ně bylo pří­liš velké. Synové Ši­me­o­novi pro­to ob­drže­li dě­dictví uvni­tř je­jich území. 10 Třetí los vy­šel na syny Za­bulo­novy pro je­jich rody. Hranice je­jich dě­dictví sahá k Sa­ri­du.

späť na Jozue, 19

Príbuzné preklady Roháček

9 Z podielu synov Júdových bolo dedičstvo synov Sime­onových, pre­tože podiel synov Júdových bol pri­veľký pre nich, a pre­to do­stali synovia Sime­onovi dedičs­tvo medzi ich dedičs­tvom.

Evanjelický

9 Dedičné vlast­níc­tvo Šimeónov­cov bolo z podielu Júdov­cov. Júdov­com bolo dedičné vlast­níc­tvo totiž pri­veľké, a tak do­stali Šimeónov­ci dedičné vlast­níc­tvo upro­stred ich podielu.

Ekumenický

9 Dedičný podiel Šimeónov­cov bol v oblasti Júdov­cov. Keďže podiel Júdov­cov bol príliš veľký, dedičný podiel medzi nimi do­stali aj Šimeónov­ci.

Bible21

9 Synové Ši­me­o­novi do­sta­li dě­dictví z Ju­dova podílu, pro­tože území Ju­dových synů pro ně bylo pří­liš velké. Synové Ši­me­o­novi pro­to ob­drže­li dě­dictví uvni­tř je­jich území.

Bible21Jozue19,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček