Bible21Jozue19,8

Jozue 19:8

a také všech­ny osa­dy oko­lo těch­to měst až po Baalat-beer a Ra­mat-negev. To je dě­dictví poko­lení Ši­me­on pro je­jich ro­dy.


Verš v kontexte

7 Dále Ajin, Ri­mon, Eter a Ašan – čtyři měs­ta s osa­da­mi, 8 a také všech­ny osa­dy oko­lo těch­to měst až po Baalat-beer a Ra­mat-negev. To je dě­dictví poko­lení Ši­me­on pro je­jich ro­dy. 9 Synové Ši­me­o­novi do­sta­li dě­dictví z Ju­dova podílu, pro­tože území Ju­dových synů pro ně bylo pří­liš velké. Synové Ši­me­o­novi pro­to ob­drže­li dě­dictví uvni­tř je­jich území.

späť na Jozue, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 i všet­ky dediny, ktoré boly vôkol tých miest, až po Bálat-bér a Rámu na juhu. To je dedičstvo po­kolenia synov Sime­onových po ich čeľadiach.

Evanjelický

8 k tomu všet­ky dediny, ktoré sú okolo tých­to miest až po Baalat-Beér a Rámu v Negebe. To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Šimeón podľa jeho čeľadí.

Ekumenický

8 Pat­ria im aj všet­ky dediny, ktoré sú okolo tých­to miest až po Baálat-Beér a Rámu v Negeve. To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Šimeónov­cov podľa ich rodov.

Bible21

8 a také všech­ny osa­dy oko­lo těch­to měst až po Baalat-beer a Ra­mat-negev. To je dě­dictví poko­lení Ši­me­on pro je­jich ro­dy.

Bible21Jozue19,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček