Bible21Jozue19,48

Jozue 19:48

To je dě­dictví poko­lení Dan pro je­jich rody – tato měs­ta a je­jich osa­dy.


Verš v kontexte

47 Synové Danovi ale o své území přiš­li. Pro­to vy­táh­li a za­útoči­li na Lešem. Když se měs­ta zmo­cni­li, vy­bi­li je ostřím meče, ob­sa­di­li je a usa­di­li se v něm. Na počest svého praot­ce Dana pak Lešem přejmenova­li na Dan. 48 To je dě­dictví poko­lení Dan pro je­jich rody – tato měs­ta a je­jich osa­dy. 49 Když synové Iz­rae­le skonči­li s roz­dělováním země pod­le jednot­livých území, dali mezi se­bou dě­dictví také Jo­zuovi, synu Nu­novu.

späť na Jozue, 19

Príbuzné preklady Roháček

48 To je dedičstvo po­kolenia synov Dánových po ich čeľadiach, tie mes­tá a ich dediny.

Evanjelický

48 To je dedičné vlast­níc­tvo kmeňa Dán podľa jeho čeľadí, tieto mes­tá a ich dediny.

Ekumenický

48 Tieto mes­tá s ich dedinami sú dedičným vlast­níc­tvom Dánov­cov podľa ich rodov.

Bible21

48 To je dě­dictví poko­lení Dan pro je­jich rody – tato měs­ta a je­jich osa­dy.

Bible21Jozue19,48

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček