Bible21Jozue19,34

Jozue 19:34

Na západě se hranice ob­rací k Az­not-ta­bo­ru a pokračuje od­tud na Chu­kok; na jihu se do­týká Za­bulo­nu, na západě Aše­ra, na východě pak Jordánu.


Verš v kontexte

33 Je­jich hranice vede od Che­lefu, od dubu v Caanani­mu přes Ada­mi-ne­keb a Jabne­el a dále k La­ku­mu, než do­sáh­ne Jordánu. 34 Na západě se hranice ob­rací k Az­not-ta­bo­ru a pokračuje od­tud na Chu­kok; na jihu se do­týká Za­bulo­nu, na západě Aše­ra, na východě pak Jordánu. 35 Patří sem také opevněná měs­ta: Ci­dim, Cer, Chamát, Ra­kat, Ki­ne­ret,

späť na Jozue, 19

Príbuzné preklady Roháček

34 A od­tiaľ sa ob­rátila hranica na západ, k moru, do Aznót-tábora, a ztade vy­chádzala do Chuk­kota a udiera k Za­bulonovi od juhu a k Aserovi udiera od západu a k Júdovi pri Jor­dáne na východe sln­ka.

Evanjelický

34 Tam sa ob­racia na západ od Az­not-Táboru; od­tiaľ po­kračuje do Chúk­kódu a dotýka sa Zebulúna na juhu; Ašéra sa dotýka na západe a Júdu na východe sln­ka pri Jor­dáne.

Ekumenický

34 Tam sa stáča od Az­nót-Tábora na západ, od­tiaľ po­kračuje do Chúkoku a na juhu sa dotýka územia Zebúluna. Na západe sa dotýka Ašérov­ho územia a na východe pri Jor­dáne sa dotýka Júdov­ho územia.

Bible21

34 Na západě se hranice ob­rací k Az­not-ta­bo­ru a pokračuje od­tud na Chu­kok; na jihu se do­týká Za­bulo­nu, na západě Aše­ra, na východě pak Jordánu.

Bible21Jozue19,34

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček