Bible21Jozue19,29

Jozue 19:29

Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněné­mu měs­tu Týr. Dále se vrací k Chose, až do­sáh­ne ke Středo­zemní­mu moři v ob­lasti Achzíbu.


Verš v kontexte

28 Ab­do­nu, Re­cho­bu, Cha­mo­nu, Káně a až k Velké­mu Si­do­nu. 29 Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněné­mu měs­tu Týr. Dále se vrací k Chose, až do­sáh­ne ke Středo­zemní­mu moři v ob­lasti Achzíbu. 30 Patří sem také Uma, Afek a Re­chob – celkem dvacet dva měst s osa­da­mi.

späť na Jozue, 19

Príbuzné preklady Roháček

29 A hranica sa vracia do Rámy až po mes­to opev­nený Týr. A hranica sa ob­racia do Chosa a vy­chádza k moru vedľa vy­meraného dielu Ach­ziba.

Evanjelický

29 Od­tiaľ sa hranica ob­racia k Ramé až po opev­nené mes­to Týrus, po­tom sa ob­racia ku Chóse a končí pri mori; ďalej Machaleb, Ach­zib,

Ekumenický

29 Hranica sa stáča k Ráme až po opev­nené mes­to Týrus; od­tiaľ sa za­táča k Chóse a končí sa pri mori. Pat­rí im ďalej Machaléb, Ak­zíb,

Bible21

29 Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněné­mu měs­tu Týr. Dále se vrací k Chose, až do­sáh­ne ke Středo­zemní­mu moři v ob­lasti Achzíbu.

Bible21Jozue19,29

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček