Bible21Jozue19,26

Jozue 19:26

Ala­me­lech, Ame­ad a Mišal. Na západě sahá ke Kar­me­lu a říčce Livnat,


Verš v kontexte

25 Je­jich hranice zahrnuje: Chelkat, Che­li, Beten, Achšaf, 26 Ala­me­lech, Ame­ad a Mišal. Na západě sahá ke Kar­me­lu a říčce Livnat, 27 po­tom se ob­rací na východ k Bet-da­go­nu, do­týká se území Za­bulo­nova a údo­lí Jiftach-el se­verně od Bet-eme­ku a Nei-elu, odkud míří na se­ver ke Kabulu,

späť na Jozue, 19

Príbuzné preklady Roháček

26 Al­lam­melech, Amead a Mišeal, a udierala ku Kar­melu, k moru, a k Šíchor-lib­natu.

Evanjelický

26 Alam­melech, Amád, Mišal a dotýka sa Kar­melu na západe a rieky Lib­nat.

Ekumenický

26 Alam­melek, Ameád, Mišál, na západe sa dotýka Kar­melu a rieky Lib­nat.

Bible21

26 Ala­me­lech, Ame­ad a Mišal. Na západě sahá ke Kar­me­lu a říčce Livnat,

Bible21Jozue19,26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček