Bible21Jozue19,2

Jozue 19:2

Za dě­dictví jim připadla: Beer-še­ba (ne­bo­li Še­ba), Mo­la­da,


Verš v kontexte

1 Druhý los připa­dl na Ši­me­o­na. Dě­dictví poko­lení Ši­me­on pro je­jich rody leží na území Ju­dy. 2 Za dě­dictví jim připadla: Beer-še­ba (ne­bo­li Še­ba), Mo­la­da, 3 Chacar-šual, Bá­la, Ecem,

späť na Jozue, 19

Príbuzné preklady Roháček

2 A to, čo mali vo svojom dedičs­tve, bolo: Bér-šeba, Šeba a Molada,

Evanjelický

2 Im pri­pad­lo ako dedičné vlast­níc­tvo: Beér-Šeba, Móládá,

Ekumenický

2 Za dedičné vlast­níc­tvo do­stali: Beér-Šebu, Šebu, Móladu,

Bible21

2 Za dě­dictví jim připadla: Beer-še­ba (ne­bo­li Še­ba), Mo­la­da,

Bible21Jozue19,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček