Bible21Jozue19,1

Jozue 19:1

Druhý los připa­dl na Ši­me­o­na. Dě­dictví poko­lení Ši­me­on pro je­jich rody leží na území Ju­dy.


Verš v kontexte

1 Druhý los připa­dl na Ši­me­o­na. Dě­dictví poko­lení Ši­me­on pro je­jich rody leží na území Ju­dy. 2 Za dě­dictví jim připadla: Beer-še­ba (ne­bo­li Še­ba), Mo­la­da, 3 Chacar-šual, Bá­la, Ecem,

späť na Jozue, 19

Príbuzné preklady Roháček

1 A druhý los vy­šiel Sime­onovi, po­koleniu synov Sime­onových po ich čeľadiach. A ich dedičs­tvo bolo medzi dedičs­tvom synov Júdových.

Evanjelický

1 Druhý lós pri­padol na Šimeóna, na kmeň po­tom­kov Šimeónových podľa ich čeľadí. Ich dedičné vlast­níc­tvo bolo upro­stred dedičného vlast­níc­tva po­tom­kov Júdových.

Ekumenický

1 Druhý lós pri­padol Šimeónovi, kmeňu Šimeónov­cov podľa ich rodov. Ich dedičné vlast­níc­tvo bolo medzi dedičným vlast­níc­tvom po­tom­kov Júdov­cov.

Bible21

1 Druhý los připa­dl na Ši­me­o­na. Dě­dictví poko­lení Ši­me­on pro je­jich rody leží na území Ju­dy.

Bible21Jozue19,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček