Bible21Jozue18,4

Jozue 18:4

Z každého kmene si určete tři muže. Ty vy­šlu, aby pro­š­li tu zem a po­psa­li ji pod­le svých dě­dictví. Až se po­tom ke mně vrátí,


Verš v kontexte

3 Jo­zue pro­to synům Iz­rae­le ře­kl: „Jak dlouho ještě bu­dete otálet, než ob­sadí­te zem, kte­rou vám dal Hos­po­din, Bůh vašich ot­ců? 4 Z každého kmene si určete tři muže. Ty vy­šlu, aby pro­š­li tu zem a po­psa­li ji pod­le svých dě­dictví. Až se po­tom ke mně vrátí, 5 roz­dělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům Josefův zůstane ve svých hranicích na se­ve­ru.

späť na Jozue, 18

Príbuzné preklady Roháček

4 Nože daj­te troch mužov na každé pokolenie, a pošlem ich, a vstanú a po­chodia po zemi a popíšu ju podľa svoj­ho dedičs­tva, a po­tom prij­dú zase ku mne.

Evanjelický

4 Vy­ber­te si z každého kmeňa troch mužov, a pošlem ich, nech sa vy­berú. Po­chodia krajinu a popíšu ju podľa svoj­ho dedičného vlast­níc­tva; vtedy prídu ku mne.

Ekumenický

4 Vy­ber­te si z každého kmeňa troch mužov. Ja ich pošlem, aby prešli krajinou a opísali ju podľa dedičných vlast­níc­tiev a po­tom nech prídu ku mne.

Bible21

4 Z každého kmene si určete tři muže. Ty vy­šlu, aby pro­š­li tu zem a po­psa­li ji pod­le svých dě­dictví. Až se po­tom ke mně vrátí,

Bible21Jozue18,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček