Bible21Jozue18,17

Jozue 18:17

Stáčí se na se­ver a míří k En-še­meši a dále ke Ge­li­lo­tu na­pro­ti průs­myku Adu­mim. Se­stu­puje ke ka­meni Ru­benova syna Bo­ha­na,


Verš v kontexte

16 Hranice po­tom klesá k úpatí hory sto­jící před údo­lím Ben-hi­nom, na se­verní straně údo­lí Refaim. Po­tom se­stu­puje údo­lím Hi­nom ke skalní­mu hře­beni Je­bu­sej­ců na jihu a do­lů k En-roge­lu. 17 Stáčí se na se­ver a míří k En-še­meši a dále ke Ge­li­lo­tu na­pro­ti průs­myku Adu­mim. Se­stu­puje ke ka­meni Ru­benova syna Bo­ha­na, 18 vede ke srá­zu se­verně od Bet-aravy, kde klesá do Aravy.

späť na Jozue, 18

Príbuzné preklady Roháček

17 A tiah­la sa od severa a vy­šla do Én-šemeša a vy­šla ku Gelilótu, ktoré je na­proti svahu Adum­míma, a so­stupovala ku kameňu Bohana, syna Rúbenov­ho.

Evanjelický

17 Po­tom od­bočuje na sever a po­kračuje až po Én-Šemeš, ďalej vy­bieha ku Gelilótu na­proti vý­stupu Adum­mím, zo­stupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenov­ho.

Ekumenický

17 Po­tom od­bočuje na sever a po­kračuje až po Én-Šemeš, po­tom vy­bieha ku Gelilótu oproti svahu Adum­mím a zo­stupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenov­ho.

Bible21

17 Stáčí se na se­ver a míří k En-še­meši a dále ke Ge­li­lo­tu na­pro­ti průs­myku Adu­mim. Se­stu­puje ke ka­meni Ru­benova syna Bo­ha­na,

Bible21Jozue18,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček