Bible21Jozue18,11

Jozue 18:11

První los vy­šel na poko­lení Ben­jamín pro je­jich ro­dy. Území, které jim lo­sem připadlo, leží mezi syny Ju­dový­mi a syny Josefový­mi.


Verš v kontexte

10 Jo­zue pak za ně v Šílu před Hos­po­di­nem losoval a při­dě­lil synům Iz­rae­le území pod­le je­jich podílů. 11 První los vy­šel na poko­lení Ben­jamín pro je­jich ro­dy. Území, které jim lo­sem připadlo, leží mezi syny Ju­dový­mi a syny Josefový­mi. 12 Na se­verní straně za­číná je­jich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes se­verní svah Je­ri­cha, směřuje na západ do hor a sahá až k bet-aven­ské pouš­ti.

späť na Jozue, 18

Príbuzné preklady Roháček

11 A vy­šiel hore los po­kolenia synov Ben­jaminových po ich čeľadiach. A územie ich losu vy­šlo medzi synov Júdových a medzi synov Jozefových.

Evanjelický

11 A pri­padol lós na kmeň Ben­jamín podľa jeho čeľadí. Jeho vy­losované územie pad­lo medzi po­tom­kov Júdových a Jozefových.

Ekumenický

11 Pr­vý lós padol na kmeň Ben­jamínov­cov podľa ich rodov. Jeho vy­losované územie je medzi územím Júdových a Jozefových po­tom­kov.

Bible21

11 První los vy­šel na poko­lení Ben­jamín pro je­jich ro­dy. Území, které jim lo­sem připadlo, leží mezi syny Ju­dový­mi a syny Josefový­mi.

Bible21Jozue18,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček