Bible21Jozue17,7

Jozue 17:7

Mana­se­sova hranice vede od Aše­ru k Mi­chmet­a­tu, který leží východně od Še­che­mu, a pokračuje na jih k obyva­te­lům En-tapua­chu.


Verš v kontexte

6 ne­boť Mana­se­sovy dce­ry ob­drže­ly dě­dictví mezi jeho sy­ny. Země Gi­leád připadla zbývajícím Mana­se­sovým synům. 7 Mana­se­sova hranice vede od Aše­ru k Mi­chmet­a­tu, který leží východně od Še­che­mu, a pokračuje na jih k obyva­te­lům En-tapua­chu. 8 Země ko­lem Tapua­chu patří Mana­se­sovi, za­tím­co sa­motný Tapuach na Mana­se­sově hranici patří synům Efrai­movým.

späť na Jozue, 17

Príbuzné preklady Roháček

7 A tedy hranica Manas­sesova je od Asera, Mich­metat, ktoré leží pred Síchemom, a hranica ide na pravú stranu, k obyvateľom Én-tap­pu­acha.

Evanjelický

7 Územie Menaššeho siahalo od Ášéru k Mich­metátu, čo leží východ­ne od Síchemu. Po­tom sa hranica tiah­ne južne k obyvateľom Én-Tap­púachu;

Ekumenický

7 Menaššeho územie siahalo od Ašéru k Mikmetátu, čo leží východ­ne od Síchemu. Po­tom sa hranica tiah­ne na juh k Én-Tap­púachčanom.

Bible21

7 Mana­se­sova hranice vede od Aše­ru k Mi­chmet­a­tu, který leží východně od Še­che­mu, a pokračuje na jih k obyva­te­lům En-tapua­chu.

Bible21Jozue17,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček