Bible21Jozue17,6

Jozue 17:6

ne­boť Mana­se­sovy dce­ry ob­drže­ly dě­dictví mezi jeho sy­ny. Země Gi­leád připadla zbývajícím Mana­se­sovým synům.


Verš v kontexte

5 Mana­se­sovi tedy připadlo deset přídělů (mi­mo gi­leád­ské a bášan­ské země v Za­jordání), 6 ne­boť Mana­se­sovy dce­ry ob­drže­ly dě­dictví mezi jeho sy­ny. Země Gi­leád připadla zbývajícím Mana­se­sovým synům. 7 Mana­se­sova hranice vede od Aše­ru k Mi­chmet­a­tu, který leží východně od Še­che­mu, a pokračuje na jih k obyva­te­lům En-tapua­chu.

späť na Jozue, 17

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo dcéry Manas­sesove do­staly dedičs­tvo medzi jeho syn­mi. A zem Gileád dostala sa os­tat­ným synom Manas­sesovým.

Evanjelický

6 Lebo dcéry Menaššeho do­stali dedičné vlast­níc­tvo medzi jeho syn­mi. Krajina Gileád pri­pad­la os­tat­ným Menašše­ov­com.

Ekumenický

6 lebo Menaššeho dcéry do­stali dedičné vlast­níc­tvo medzi jeho syn­mi. Krajina Gileád pri­pad­la os­tat­ným Menašše­ov­com.

Bible21

6 ne­boť Mana­se­sovy dce­ry ob­drže­ly dě­dictví mezi jeho sy­ny. Země Gi­leád připadla zbývajícím Mana­se­sovým synům.

Bible21Jozue17,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček