Bible21Jozue16,1

Jozue 16:1

Díl, který lo­sem připa­dl synům Josefovým, se táh­ne od Jordánu na­pro­ti Je­ri­chu východně od je­ri­šských vod, stoupá pouští od Je­ri­cha vzhů­ru do hor k Bet-elu


Verš v kontexte

1 Díl, který lo­sem připa­dl synům Josefovým, se táh­ne od Jordánu na­pro­ti Je­ri­chu východně od je­ri­šských vod, stoupá pouští od Je­ri­cha vzhů­ru do hor k Bet-elu 2 a od Bet-elu (což je Luz) pokračuje k území Arkij­ců do Ata­ro­tu. 3 Pak se­stu­puje na západ k území Jafletej­ců až po ob­last Dolního Bet-cho­ro­nu a dále ke Ge­ze­ru, až do­sáh­ne ke Středo­zemní­mu moři.

späť na Jozue, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 A synom Jozefovým vy­šiel los na územie od Jor­dána p­ri Jerichu pop­ri vodách Jericha, na východ, púšť, ktorá vy­stupuje od Jericha cez vr­chy do Bét-ela.

Evanjelický

1 Vy­losovaný podiel Jozefových po­tom­kov siahal od Jor­dánu pri Jerichu na východ od jerišs­kých vôd na púšť, ktorá stúpa od Jericha na po­horie k Bételu.

Ekumenický

1 Podiel, ktorý lósom pri­padol Jozefov­com, siaha od Jor­dána pri Jerichu na východ od jerišs­kých vôd na púšť. Hranica vy­stupuje od Jericha na po­horie k Bételu.

Bible21

1 Díl, který lo­sem připa­dl synům Josefovým, se táh­ne od Jordánu na­pro­ti Je­ri­chu východně od je­ri­šských vod, stoupá pouští od Je­ri­cha vzhů­ru do hor k Bet-elu

Bible21Jozue16,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček