Bible21Jozue15,8

Jozue 15:8

Po­tom se zvedá údo­lím Ben-hi­nom jižně od skalního hře­bene Je­bu­sej­ců (což je Je­ruzalém) a míří k vr­cho­lu ho­ry, jež se tyčí ze zápa­du nad údo­lím Hi­nom na se­verním kon­ci údo­lí Refaim.


Verš v kontexte

7 Hranice pak stoupá z údo­lí Achor k De­bi­ru a dále na se­ver, kde se stáčí ke Ge­li­lo­tu na­pro­ti průs­myku Adu­mim na jižní straně údo­lí; dále hranice pokračuje podél vod En-še­meše, až do­sáh­ne k En-roge­lu. 8 Po­tom se zvedá údo­lím Ben-hi­nom jižně od skalního hře­bene Je­bu­sej­ců (což je Je­ruzalém) a míří k vr­cho­lu ho­ry, jež se tyčí ze zápa­du nad údo­lím Hi­nom na se­verním kon­ci údo­lí Refaim. 9 Od vr­cho­lu té hory vede hranice k vodní­mu pra­meni Nefto­ach, míří k městům po­hoří Efron a dále k Baale (což je Ki­ri­at-jea­rim).

späť na Jozue, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 A zase išla hranica hore dolinou syna Hin­noma ku strane Jebuzeja od juhu, to je Jeruzalem, a hranica sa tiah­la hore k temenu vr­chu, ktorý je na­proti doline Hin­noma k moru, na západ, ktorý je na kon­ci údolia Refaim na sever.

Evanjelický

8 Po­tom hranica stúpa po údolí Ben-Hin­nón, južne od hrebeňa Jebúsej­cov - to je Jeruzalem; po­tom hranica stúpa k hrebeňu vr­chu, ktorý je na­proti údoliu Ben-Hin­nóm, smerom na západ, na sever­nom kon­ci údolia Refáím.

Ekumenický

8 Po­tom hranica stúpa údolím Ben-Hin­nóm južne od hrebeňa Jebúsejov — to je Jeruzalem. Ďalej stúpa na vr­chol kop­ca, ktorý je oproti údoliu Ben-Hin­nóm smerom na západ, na sever­nom kon­ci údolia Refájim.

Bible21

8 Po­tom se zvedá údo­lím Ben-hi­nom jižně od skalního hře­bene Je­bu­sej­ců (což je Je­ruzalém) a míří k vr­cho­lu ho­ry, jež se tyčí ze zápa­du nad údo­lím Hi­nom na se­verním kon­ci údo­lí Refaim.

Bible21Jozue15,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček