Bible21Jozue15,7

Jozue 15:7

Hranice pak stoupá z údo­lí Achor k De­bi­ru a dále na se­ver, kde se stáčí ke Ge­li­lo­tu na­pro­ti průs­myku Adu­mim na jižní straně údo­lí; dále hranice pokračuje podél vod En-še­meše, až do­sáh­ne k En-roge­lu.


Verš v kontexte

6 odkud pak stoupá k Bet-chogle, pro­chází se­verně od Bet-aravy a vy­stu­puje ke ka­meni Ru­benova syna Bo­ha­na. 7 Hranice pak stoupá z údo­lí Achor k De­bi­ru a dále na se­ver, kde se stáčí ke Ge­li­lo­tu na­pro­ti průs­myku Adu­mim na jižní straně údo­lí; dále hranice pokračuje podél vod En-še­meše, až do­sáh­ne k En-roge­lu. 8 Po­tom se zvedá údo­lím Ben-hi­nom jižně od skalního hře­bene Je­bu­sej­ců (což je Je­ruzalém) a míří k vr­cho­lu ho­ry, jež se tyčí ze zápa­du nad údo­lím Hi­nom na se­verním kon­ci údo­lí Refaim.

späť na Jozue, 15

Príbuzné preklady Roháček

7 A hranica išla hore do Debíra, z údolia Áchor, a na sever bola ob­rátená ku Gil­galu, ktorý je na­proti svahu Adum­mima, ktorý je od juhu doliny, a hranica prešla k vodám Én-šemeša a vy­chádzala ku stud­ni Rogel.

Evanjelický

7 Po­tom hranica stúpa z údolia Áchór k Debíru a za­hýna sa na sever ku Gil­gálu, čo je oproti vý­stupu Adumim­skému na južnej strane údolia, ďalej pre­chodí k vodám Én-Šemeša a končí pri prameni Rógel.

Ekumenický

7 Po­tom hranica stúpa z údolia Áchor k Debíru a za­hýna na sever ku Gil­gálu, ktorý je oproti Adum­mím­skemu svahu južne od po­toka, pre­chádza k vodám Én-Šemeša a vy­bieha k prameňu Rógel.

Bible21

7 Hranice pak stoupá z údo­lí Achor k De­bi­ru a dále na se­ver, kde se stáčí ke Ge­li­lo­tu na­pro­ti průs­myku Adu­mim na jižní straně údo­lí; dále hranice pokračuje podél vod En-še­meše, až do­sáh­ne k En-roge­lu.

Bible21Jozue15,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček