Bible21Jozue15,14

Jozue 15:14

Káleb od­sud vy­hnal tro­jici Ana­kových synů: Šešaje, Achi­ma­na a Tal­maje, po­tomky Ana­kovy,


Verš v kontexte

13 Kále­bovi, synu Jefu­novu, dal Jo­zue pod­le Hos­po­di­nova příka­zu podíl upro­střed synů Ju­dových – Ki­ri­at-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl ot­cem Ana­ka.) 14 Káleb od­sud vy­hnal tro­jici Ana­kových synů: Šešaje, Achi­ma­na a Tal­maje, po­tomky Ana­kovy, 15 a táhl od­tud dál pro­ti obyva­te­lům De­bi­ru (dříve na­zývané­mu Ki­ri­at-sefer).

späť na Jozue, 15

Príbuzné preklady Roháček

14 A Kálef vy­hnal ztade troch synov Enákových, Šešai­ho, Achimána a Tal­mai­ho, deti Enákove.

Evanjelický

14 Káleb vy­hnal od­tiaľ troch synov Anákových: Šéšaja, Achimana a Tal­maja.

Ekumenický

14 Káleb vy­hnal od­tiaľ troch Anákových synov: Šéšaja, Achímana a Tal­maja.

Bible21

14 Káleb od­sud vy­hnal tro­jici Ana­kových synů: Šešaje, Achi­ma­na a Tal­maje, po­tomky Ana­kovy,

Bible21Jozue15,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček