Bible21Jozue15,13

Jozue 15:13

Kále­bovi, synu Jefu­novu, dal Jo­zue pod­le Hos­po­di­nova příka­zu podíl upro­střed synů Ju­dových – Ki­ri­at-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl ot­cem Ana­ka.)


Verš v kontexte

12 Západní hranici tvoří Středo­zemní moře a jeho pobřeží. To jsou hranice oko­lo synů Ju­dových pod­le je­jich rodů. 13 Kále­bovi, synu Jefu­novu, dal Jo­zue pod­le Hos­po­di­nova příka­zu podíl upro­střed synů Ju­dových – Ki­ri­at-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl ot­cem Ana­ka.) 14 Káleb od­sud vy­hnal tro­jici Ana­kových synů: Šešaje, Achi­ma­na a Tal­maje, po­tomky Ana­kovy,

späť na Jozue, 15

Príbuzné preklady Roháček

13 A Kálefovi, synovi Jefun­neho, dal podiel medzi syn­mi Júdovými podľa roz­kazu Hos­podinov­ho, daného Jozuovi, mes­to Ar­beho, otca Enákov­ho, a to je Hebron.

Evanjelický

13 Kálebovi, synovi Jefun­neho, podľa príkazu Hos­podinov­ho dal Józua podiel upro­stred Júdov­cov: Kir­jat-Ar­bu, mes­to Anákov­ho otca Arbu - to je Cheb­rón.

Ekumenický

13 Kálebovi, synovi Jefun­neho, dal Jozua podľa Hos­podinov­ho príkazu podiel medzi Júdov­cami: Kir­jat-Ar­bu, mes­to Anákov­ho otca Arbu — to je Heb­ron.

Bible21

13 Kále­bovi, synu Jefu­novu, dal Jo­zue pod­le Hos­po­di­nova příka­zu podíl upro­střed synů Ju­dových – Ki­ri­at-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl ot­cem Ana­ka.)

Bible21Jozue15,13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček