Bible21Jozue15,10

Jozue 15:10

Hranice se pak stáčí oko­lo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél se­verního svahu hory Jea­rim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-še­meši a pro­chází Timnou.


Verš v kontexte

9 Od vr­cho­lu té hory vede hranice k vodní­mu pra­meni Nefto­ach, míří k městům po­hoří Efron a dále k Baale (což je Ki­ri­at-jea­rim). 10 Hranice se pak stáčí oko­lo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél se­verního svahu hory Jea­rim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-še­meši a pro­chází Timnou. 11 Po­tom hranice míří k se­verní­mu svahu Ekro­nu, vede k Šike­ro­nu, pře­chází horu Baa­la a pokračuje na Jabne­el, než do­sáh­ne k moři.

späť na Jozue, 15

Príbuzné preklady Roháček

10 A z Bály sa za­točila hranica k moru, ­smerom k vr­chu Seira a prešla ku strane vr­chu Jearím od severa, a to je Chesálon, a sišla do Bét-šemeša a prešla do Tim­ny.

Evanjelický

10 Od Baaly sa hranica ob­racia na západ k po­horiu Seír a pre­chádza k sever­nému hrebeňu po­horia Jeárím - to je Kesálón, klesá k Bét-Šemešu a pre­chádza k Tim­ne.

Ekumenický

10 Od Baály sa hranica otáča na západ k pohoriu Seír, pre­chádza hrebeňom po­horia Jearím od severu — to je Kesalón — klesá k Bét-Šemešu a tiah­ne sa k Timne.

Bible21

10 Hranice se pak stáčí oko­lo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél se­verního svahu hory Jea­rim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-še­meši a pro­chází Timnou.

Bible21Jozue15,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček