Bible21Jozue11,5

Jozue 11:5

Všich­ni ti králové se smlu­vi­li, při­táh­li a utá­boři­li se spo­lečně u me­rom­ských vod, aby ve­dli válku pro­ti Iz­rae­li.


Verš v kontexte

4 Ti vy­táh­li se vše­mi svý­mi voj­s­ky – li­dí jako pís­ku na mořském bře­hu a ne­smírné množství koní a vozů. 5 Všich­ni ti králové se smlu­vi­li, při­táh­li a utá­boři­li se spo­lečně u me­rom­ských vod, aby ve­dli válku pro­ti Iz­rae­li. 6 Hos­po­din ale ře­kl Jo­zuovi: „Ne­boj se jich. Způsobím, že zít­ra touto do­bou bu­dou všich­ni ležet před Iz­rae­lem mrt­ví. Je­jich koně ochro­míš a je­jich vozy spálíš.“

späť na Jozue, 11

Príbuzné preklady Roháček

5 A síduc sa všet­ci tí kráľovia prišli a táborili spoločne pri vodách Mérom, aby bojovali proti Iz­raelovi.

Evanjelický

5 Všet­ci títo králi sa spojili, prišli a utáborili sa pri vodách Méróm­skych, aby bojovali s Iz­raelom.

Ekumenický

5 Všet­ci títo králi sa spojili, prišli a utáborili sa pri vodách Merómu, aby bojovali s Izraelom.

Bible21

5 Všich­ni ti králové se smlu­vi­li, při­táh­li a utá­boři­li se spo­lečně u me­rom­ských vod, aby ve­dli válku pro­ti Iz­rae­li.

Bible21Jozue11,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček