Bible21Jozue11,19

Jozue 11:19

Kro­mě Hivej­ců byd­lících v Gi­be­o­nu ne­bylo měs­ta, které by se syny Iz­rae­le uzavře­lo mír. Vše zís­ka­li bo­jem.


Verš v kontexte

18 Se vše­mi tě­mi­to krá­li vedl Jo­zue dlouhý boj. 19 Kro­mě Hivej­ců byd­lících v Gi­be­o­nu ne­bylo měs­ta, které by se syny Iz­rae­le uzavře­lo mír. Vše zís­ka­li bo­jem. 20 Sám Hos­po­din to­tiž zatvr­dil je­jich srd­ce, aby válči­li pro­ti Iz­rae­li, aby je vy­hla­dil jako pro­klaté a bez mi­losti je vy­hu­bil, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi.

späť na Jozue, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 Nebolo mes­ta, ktoré by bolo učinilo po­koj so syn­mi Iz­raelovými krome Heveja, obyvateľov to Gibe­ona; všet­ky os­tat­né pobrali v boji.

Evanjelický

19 Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Iz­rael­cami po­koj­ne vy­rov­nalo, vy­j­múc Chivij­cov, obyvateľov Gibeónu. Všet­ky ob­sadili vo voj­ne.

Ekumenický

19 Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Izraelitmi mierovo do­hod­lo ok­rem Chiv­vijov, obyvateľov Gibeónu. Všet­kého sa zmoc­nili bojom.

Bible21

19 Kro­mě Hivej­ců byd­lících v Gi­be­o­nu ne­bylo měs­ta, které by se syny Iz­rae­le uzavře­lo mír. Vše zís­ka­li bo­jem.

Bible21Jozue11,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček