Bible21Jozue11,1

Jozue 11:1

Když se to do­sle­chl chacor­ský král Jabín, obe­s­lal ma­don­ského krále Jo­ba­ba a krále ši­mron­ského, krále akšafského


Verš v kontexte

1 Když se to do­sle­chl chacor­ský král Jabín, obe­s­lal ma­don­ského krále Jo­ba­ba a krále ši­mron­ského, krále akšafského 2 a další krále na se­ve­ru v horách, v Aravě jižně od Ga­li­lej­ského je­ze­ra, v pod­hůří a v Náfot-doru na západě. 3 Na východě i na západě byli Kananej­ci, v po­hořích Emo­rej­ci, Chetej­ci, Pe­ri­zej­ci a Je­bu­sej­ci a pod Her­mo­nem v kra­ji Micpa byli Hivej­ci.

späť na Jozue, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa, keď počul o tom Jabin, kráľ Chácora, že po­slal posols­tvo k Jobábovi, kráľovi Mádona, a ku kráľovi Šim­rona a ku kráľovi Achšafa,

Evanjelický

1 Keď sa chácór­ský kráľ Jábín o tom do­počul, po­slal po­slov k mádon­skému kráľovi Jóbábovi, šim­rón­skemu kráľovi, achšáfs­kemu kráľovi

Ekumenický

1 Keď sa o tom do­počul chacór­sky kráľ Jábin, po­slal po­slov k mádonskému kráľovi Jóbabovi, k šimrónskemu kráľovi, k achšáfskemu kráľovi

Bible21

1 Když se to do­sle­chl chacor­ský král Jabín, obe­s­lal ma­don­ského krále Jo­ba­ba a krále ši­mron­ského, krále akšafského

Bible21Jozue11,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček