Bible21Jozue1,5

Jozue 1:5

Po všech­ny dny tvého živo­ta před te­bou nikdo ne­ob­sto­jí; jako jsem býval s Mo­jžíšem, budu i s te­bou. Nene­chám tě sa­motného a ne­opustím tě.


Verš v kontexte

4 Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, podél ce­lé země Cheti­tů až ke Středo­zemní­mu moři, kde za­padá slun­ce. 5 Po všech­ny dny tvého živo­ta před te­bou nikdo ne­ob­sto­jí; jako jsem býval s Mo­jžíšem, budu i s te­bou. Nene­chám tě sa­motného a ne­opustím tě. 6 Buď silný a sta­tečný, ne­boť ty dáš to­muto lidu za dě­dictví zem, o níž jsem přísahal je­jich ot­cům, že jim ji dám.

späť na Jozue, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou po všet­ky dni tvoj­ho života. Jako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou; nezanechám ťa ani ťa ne­opus­tím.

Evanjelický

5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a ne­opus­tím.

Ekumenický

5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa ne­opus­tím.

Bible21

5 Po všech­ny dny tvého živo­ta před te­bou nikdo ne­ob­sto­jí; jako jsem býval s Mo­jžíšem, budu i s te­bou. Nene­chám tě sa­motného a ne­opustím tě.

Bible21Jozue1,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček