Bible21Jozue1,3

Jozue 1:3

Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, jsem vám dal, jak jsem slí­bil Mo­jžíšovi.


Verš v kontexte

2 „­Mo­jžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spo­lu se vším tím­to li­dem zde přejdi Jordán do země, kte­rou dávám synům Iz­rae­le. 3 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, jsem vám dal, jak jsem slí­bil Mo­jžíšovi. 4 Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, podél ce­lé země Cheti­tů až ke Středo­zemní­mu moři, kde za­padá slun­ce.

späť na Jozue, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám, tak ako som hovoril Mojžišovi,

Evanjelický

3 Vám som dal každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, ako som po­vedal Mojžišovi;

Ekumenický

3 Dal som vám všet­ko, na čo stúpi vaša noha, ako som to po­vedal Mojžišovi.

Bible21

3 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, jsem vám dal, jak jsem slí­bil Mo­jžíšovi.

Bible21Jozue1,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček