Bible21Jozue1,2

Jozue 1:2

„­Mo­jžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spo­lu se vším tím­to li­dem zde přejdi Jordán do země, kte­rou dávám synům Iz­rae­le.


Verš v kontexte

1 Po smrti Hos­po­di­nova služebníka Mo­jžíše pro­mlu­vil Hos­po­din k Mo­jžíšovu po­mo­cníku Jo­zuovi, synu Nu­novu: 2 „­Mo­jžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spo­lu se vším tím­to li­dem zde přejdi Jordán do země, kte­rou dávám synům Iz­rae­le. 3 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, jsem vám dal, jak jsem slí­bil Mo­jžíšovi.

späť na Jozue, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Mojžiš, môj služob­ník zo­mrel; pre­to teraz vstaň a prejdi cez tento Jor­dán, ty i všetok ten­to ľud, do zeme, ktorú im ja dám, synom Iz­raelovým.

Evanjelický

2 Mojžiš, môj služob­ník, zo­mrel. Pre­to teraz vstaň, prej­di cez ten­to Jor­dán - ty i všetok ten­to ľud - do krajiny, ktorú dávam Iz­rael­com.

Ekumenický

2 Môj služob­ník Mojžiš zo­mrel. Vstaň teda, prej­di cez Jor­dán, ty i všetok ten­to ľud, do krajiny, ktorú dávam Iz­raelitom.

Bible21

2 „­Mo­jžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spo­lu se vším tím­to li­dem zde přejdi Jordán do země, kte­rou dávám synům Iz­rae­le.

Bible21Jozue1,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček