Bible21Jozue1,12

Jozue 1:12

Poko­lení Ru­benovu, Gádovu a po­lovině Mana­se­sova kmene Jo­zue ře­kl:


Verš v kontexte

11 „Pro­jdě­te tá­bo­rem a přikaž­te li­du: Připrav­te si jídlo na ces­tu, ne­boť po třech dnech zde pře­kročí­te Jordán, abys­te ob­sa­di­li zem, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dává za dědictví.“ 12 Poko­lení Ru­benovu, Gádovu a po­lovině Mana­se­sova kmene Jo­zue ře­kl: 13 „Pa­ma­tuj­te na to, co vám přikázal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš – Hos­po­din, váš Bůh, vám dává odpoči­nek již zde a věnuje vám tuto zem.

späť na Jozue, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho po­vedal Jozua:

Evanjelický

12 Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menašše Józua po­vedal:

Ekumenický

12 Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho Jozua po­vedal:

Bible21

12 Poko­lení Ru­benovu, Gádovu a po­lovině Mana­se­sova kmene Jo­zue ře­kl:

Bible21Jozue1,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček