Bible21Jonáš1

Jonáš

Pryč od Hospodina1 Jonáš, syn Ami­tajův, do­stal slovo od Hos­po­di­na: 2 „Vstaň a jdi do Ni­nive, toho ve­likého měs­ta, a kaž mu, ne­boť je­jich špatnost vy­stou­pi­la pře­de mne.“ 3 Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hos­po­di­na. Se­stou­pil do Jafy, kde našel loď plující do Taršiše. Za­pla­til a vstou­pil na palu­bu, aby se s nimi plavil za moře, pryč od Hos­po­di­na. 4 Hos­po­din však na moře se­s­lal ve­liký vítr, a na moři se strh­la tak ve­liká bouře, až hro­zi­lo, že loď ztros­ko­tá. 5 Ná­mořníci stra­chy vo­la­li každý ke své­mu bohu a vy­hazova­li náklad z lodi do moře, aby jí odlehčili. Jonáš za­tím se­stou­pil do podpalu­bí, kde si lehl a tvrdě usnul. 6 Když ho tam našel kapi­tán, obořil se na něj: „Co? Ty tu spíš? ! Vstaň a vo­lej ke své­mu bo­hu! Tře­ba si nás všimne a nezahyneme.“ 7 Lodníci se pak do­mlu­vi­li: „Po­jď­me losovat, ať zjis­tí­me, kvů­li komu na nás přišlo to neštěstí.“ Losova­li tedy a los padl na Jonáše. 8 za­ča­li ho vy­s­lý­chat: „­Teď nám po­věz, pro­č na nás přišlo to neštěstí! Co jsi za­č? Odkud ces­tuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa?“ 9 Od­po­věděl jim: „Jsem Hebrej a uctívám Hos­po­di­na, Boha ne­bes, který stvořil moře i pevninu.“ 10 Těch mužů se zmo­cni­la ve­liká bázeň a říka­li mu: „Cos to provedl?“ (Pro­zra­dil jim to­tiž, že utíká pryč od Hos­po­di­na.) 11 Bouře na moři zuři­la stále víc, a tak se ho pta­li: „Co s te­bou má­me udělat, aby se moře utišilo?“ 12 „Hoď­te mě do moře,“ od­po­věděl jim, „tím ho utiší­te. Vím, že vás ta ve­liká bouře přepadla kvů­li mně.“ 13 Lodníci se pokouše­li ves­lovat zpátky k pevnině, ale marně. Moře to­tiž bouři­lo stále silně­ji. 14 Na­ko­nec tedy vo­la­li k Hos­po­di­nu: „Pro­sím, Hos­po­di­ne, kéž ne­za­hyne­me kvů­li smrti toho muže. Netres­tej nás za pro­li­tí ne­vinné krve! Vž­dyť ty sám, Hos­po­di­ne, konáš svou vůli.“ 15 Pak Jonáše ho­di­li do moře, a moře přestalo zuřit. 16 Mužů se zmo­cni­la ve­liká bázeň před Hos­po­di­nem. Obětova­li Hos­po­di­nu a za­váza­li se mu sli­by.

Bible21Jonáš1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček