Bible21Joel2,17

Joel 2:17

Kněží, kteří Hos­po­di­nu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste: „Ušetři, Hos­po­di­ne, svůj lid, nevydávej po­smě­chu své dědictví, ať nejsou poře­ka­dlem pro pohany! Proč se má ří­kat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s ním?‘“


Verš v kontexte

16 Shro­máždě­te lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte dě­ti i malé kojence. Ženich ať vy­jde z ložnice a ne­věs­ta ze svého poko­je. 17 Kněží, kteří Hos­po­di­nu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste: „Ušetři, Hos­po­di­ne, svůj lid, nevydávej po­smě­chu své dědictví, ať nejsou poře­ka­dlem pro pohany! Proč se má ří­kat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s ním?‘“ 18 Hos­po­din se pak roz­hor­lí pro svou zema nad svým li­dem se sli­tuje.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 Kňazi, svätos­lužob­níci Hos­podinovi, nech plačú medzi sieňou a medzi ol­tárom a nech po­vedia: Zľutuj sa, Hos­podine, nad svojím ľudom a ne­vydaj svoj­ho dedičs­tva v po­tupu, aby nad nimi panovali po­hania. Prečo majú po­vedať medzi národami: Kde je ich Bôh?

Evanjelický

17 Medzi pred­sieňou a ol­tárom nech plačú kňazi, služob­níci Hos­podinovi, a nech prosia: Ušet­ri svoj ľud, Hos­podine, a ne­vydaj na po­tupu svoj dedičný podiel, aby sa po­hania z neho ne­vys­mievali. Prečo majú vravieť medzi sebou: Kde je ich Boh?

Ekumenický

17 Medzi pred­sieňou a ol­tárom nech plačú kňazi, služob­níci Hos­podina, a nech prosia: Ušet­ri, Hos­podin, svoj ľud, a ne­vydaj na po­tupu svoj dedičný podiel, aby sa po­hania z neho ne­vys­mievali. Prečo by mali vravieť medzi národ­mi: Kdeže je ich Boh?

Bible21

17 Kněží, kteří Hos­po­di­nu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste: „Ušetři, Hos­po­di­ne, svůj lid, nevydávej po­smě­chu své dědictví, ať nejsou poře­ka­dlem pro pohany! Proč se má ří­kat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s ním?‘“

Bible21Joel2,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček