Bible21Joel2,11

Joel 2:11

Hos­po­din sám pak burácív če­le své armády;jeho tá­bor je obrovský, řipraven plnit jeho rozkazy. Veliký, vskutku hroz­ný je Hos­po­dinův den! Kdo jej může snést?


Verš v kontexte

10 Před nimi země třese se i samo nebe se mu­sí chvět; slunce a měsíc za­tmí se a zmizí záře hvězd. 11 Hos­po­din sám pak burácív če­le své armády;jeho tá­bor je obrovský, řipraven plnit jeho rozkazy. Veliký, vskutku hroz­ný je Hos­po­dinův den! Kdo jej může snést? 12 A pro­to ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně ce­lým srd­cem svým, s po­stem, pláčem a truch­lením!

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 A Hos­podin vy­dá svoj hlas pred svojím voj­skom, pre­tože jeho tábor bude veľmi veliký; lebo ten, ktorý bude vykonávať jeho slovo, bude moc­ný. Lebo deň Hos­podinov bude veľký a strašný veľmi, a kto ho znesie?!

Evanjelický

11 Hos­podin vy­dá hlas pred svojím voj­skom, lebo je veľmi veľký Jeho tábor a moc­ný je ten, čo spl­ní Jeho slovo. Lebo veľký je deň Hos­podinov a pre­hroz­ný. Kto ho môže zniesť?

Ekumenický

11 Hos­podin vy­dá po­vel svoj­mu voj­sku, lebo jeho tábor je veľmi veľký a moc­ní sú tí, čo spl­nia jeho roz­kaz. Pre­to je deň Hos­podina veľký a veľmi hroz­ný. Kto ho môže zniesť?

Bible21

11 Hos­po­din sám pak burácív če­le své armády;jeho tá­bor je obrovský, řipraven plnit jeho rozkazy. Veliký, vskutku hroz­ný je Hos­po­dinův den! Kdo jej může snést?

Bible21Joel2,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček