Bible21Joel2,1

Joel 2:1

Ať na Si­o­nu trou­bí polnice, na mé svaté hoře po­plach vyhlaste! Všichni obyva­te­lé země ať se třesou, neboť při­chází Hos­po­dinův den! Ano, blíží se


Verš v kontexte

1 Ať na Si­o­nu trou­bí polnice, na mé svaté hoře po­plach vyhlaste! Všichni obyva­te­lé země ať se třesou, neboť při­chází Hos­po­dinův den! Ano, blíží se 2 temný a chmurný den, den za­halený soumrakem! Jako se úsvit roz­lévá po horách, blíží se ve­liká a mo­cná armáda, jaká odpradáv­na nikdy ne­bylaa navěky už ne­bu­de žádná podobná: 3 Před nimi sžírající oheň, za nimi pla­men plápolá. Před nimi zem jak za­hra­da Eden, za nimi zpustošená pusti­na – uniknout není kam!

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Trúb­te na trúbu na Si­one a kričte na vr­chu mojej svätos­ti! Nech sa trasú všet­ci obyvatelia zeme! Lebo pri­chádza deň Hos­podinov, lebo je blízko,

Evanjelický

1 Za­trúb­te na roh na Si­one, na pop­lach kričte na mojom svätom vr­chu, nech sa trasú všet­ci obyvatelia krajiny, lebo pri­chádza deň Hos­podinov. Áno, blíz­ko

Ekumenický

1 Za­trúb­te na roh na Si­one, kričte na pop­lach na mojom svätom vr­chu, nech sa trasú všet­ci obyvatelia krajiny, lebo pri­chádza deň Hos­podina. Áno, blíz­ko je

Bible21

1 Ať na Si­o­nu trou­bí polnice, na mé svaté hoře po­plach vyhlaste! Všichni obyva­te­lé země ať se třesou, neboť při­chází Hos­po­dinův den! Ano, blíží se

Bible21Joel2,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček