Bible21Job26

Job

Jen šepot o něm slyšíme1 Job na to ře­kl: 2 „Jak pěkně umíš slabé­mu pomoci! Jak jsi bezmo­cného pří­mo za­chránil! 3 Ja­kou radu jsi bláhové­mu udělil! Jak hlu­boké po­chopení jsi tu pro­jevil! 4 Komu chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z tebe pro­mlou­vá? 5 Mrt­ví se před Bo­hem chvějí v hlubinách, pod vodou s tě­mi, kdo pro­dlévají tam. 6 Před ním je na­hé samo záhrobí, neskryje se před ním říše záhu­by. 7 On pro­stírá se­ver nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem. 8 On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však netrhá. 9 On za­haluje úplněk, mrakem ho přikrývá jako závo­jem. 10 Vy­kroužil ob­zor nad vodní hladinou, tam, kde je hranice svět­la s temno­tou. 11 Ne­bes­ké pi­líře třesou se, děsí se při jeho po­hrůžce. 12 On svo­jí mo­cí moře utišil, netvora roz­drtil svou moud­rostí. 13 Nebe svým de­chem rozjasnil, slizkého hada svou ru­kou po­ranil. 14 A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyší­me – burácení jeho moci kdo by rozuměl?“

Bible21Job26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček