Bible21Job23

Job

Má žaloba je plná trpkosti1 Job na to ře­kl: 2 „I dnes je má žalo­ba plná trpkosti, jeho ruka mě dr­tí i přes mé sténání. 3 Kdybych jen věděl, kde se nachází, k jeho sídlu bych se vy­pravil. 4 Před jeho tváří bych vy­ložil svou při, vznesl bych před ním svo­je stížnosti. 5 Do­zvěděl bych se, co mi odpoví, co mi chce říci, bych po­chopil. 6 Bude se ve své ve­liké moci se mnou přít? Nikoli! On mě jis­tě vy­s­lyší! 7 Kdy­by se s ním po­ctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navž­dycky. 8 Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho ne­vnímám. 9 Působí-li na se­ve­ru, tam ho nevidím, míří-li k ji­hu, já ho ne­spatřím. 10 Zato on zná mé ces­ty i mé zastávky;ukážu se jako zla­to, až mě vy­zkouší. 11 Má noha se při­drže­la jeho šlépějí, sledoval jsem jeho ces­tu, ne­sešel jsem z ní. 12 Ne­vzdá­lil jsem se příkazům jeho rtů, v nit­ru jsem uchovával výroky jeho úst. 13 On je však Je­diný – kdo ho zadrží? Co se mu za­chce, to učiní. 14 Co o mně roz­hodne, to jis­tě vykoná, jak to pro­kázal už to­likrát. 15 Pro­to jsem před ním vyděšen, když na něj mys­lím, hrozím se! 16 Bůh už mé srd­ce ochromil, Všemohoucí mě vy­děsil. 17 Ještě jsem ale ne­z­ml­kl v temnotách, i když mi ob­ličej přikryl mrak.

Bible21Job23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček